پیامکی برای پیدا کردن داروی کمیاب

وقتی دارویی تو بازار کمیاب می‌شه، هزاران مریض و بستگان اون بیمار درگیر پروسه نفسگیری می‌شن که چیزی کم از درام‌های دلهره‌آور نداره. مادری رو در نظر بگیرید که داره تو این گرما و شلوغی از این داروخونه به اون داروخونه می‌ره تا داروی خاصی رو برای بچه‌اش تهیه کنه و هربار که نسخه رو روی پیشخوان می‌ذاره، جواب نه می‌شنوه. نیاز اون بچه بیمار هر لحظه به اون دارو بیشتر می‌شه و اون مادر هر لحظه ناامیدتر و مستاصل‌تر از قبل. مشکل واردات دارو یکی از مسائل مهم این چند ماهه که خیلیا رو مثل این مادر گرفتار و ناامید...

ادامه مطلب...