بوسه به دست‌های چروک

سال که نو بشه، فارغ از اینکه متولد چه ماهی باشیم، یک سال به سن‌مون اضافه می‌شه ولی خیلی از ما هنوز جوان هستیم. دنبال رویاها و آرزوهامون هستیم و دلیلی نداریم که یه لحظه خودمون رو جای پدربزرگ و مادربزرگ‌مون بذاریم. بدو بدو تو کوچه و خیابان دنبال کارامون هستیم و زن سالمند کنار خیابون رو نمی‌بینیم که چقدر صبر می‌کنه و سرعت پاهاش رو محاسبه می‌کنه تا از عرض خیابون با ترس رد بشه. شاید هیچ وقت به همسایه طبقه پایین خونه‌مون فکر نکنیم. به اون خانمی که سال به سال در خونه‌اش رو کسی نمی‌زنه و‌ ما هم...

ادامه مطلب...