روابط اجتماعی رنگی – برو دارمِ‌ت

این اصطلاحِ عامیانه‌ی "دارمِ‌ت" که شاید شما هم در جریان ارتباطات کلامی‌روزمره با آن مواجه شده باشید، اما چندان آن را جدی نگرفته باشید، می‌تواند در ارتباطات اجتماعی کارآیی فوق العاده و سودمندی داشته باشد. همین پیام ساده و روشن، ممکن است در جریان رد و بدل شدن نگاهی نافذ و گیرا توام با یک حرکت سر به نشانه‌ی تایید در جریان یک ارتباط غیرکلامی ‌نیز متجلی شود و در همه حال، نشانه‌ای است برای انتقال این پیام که گوینده به طرف مقابل و قابلیت‌هایش باور دارد. اطمینان و اعتماد بی‌ شرط و شروطی به قابلیت‌های طرف مقابل دارد که او...

ادامه مطلب...