هوای گربه ها رو داشته باشیم

این روزا خیلیامون قبل اینکه بیایم بیرون مراجعه میکنیم به سایتای هواشناسی و اخبار و... فقط واسه اینکه لباس مناسب با اون روز رو بپوشیم. خیلی وقتا هم شکایت داریم از سرمای هوا و بارون ناگهانی و یه وقتایی هم از اینکه هیچ سرپناهی نیست واسه در امون موندن از دست بارون.کنار ما، تو همین شهر، تو همین گذرگاه های پیاده رو که روزی چندین بار ازشون عبور میکنیم یه سری موجودات دیگه هم دارن زندگی میکنن. گربه ها! شاید خیلی وقتا به چشم نمیان و ساده میگذریم از کنارشون ولی مثل ما سردشون میشه، گشنشون میشه.یه وقتایی واسه گرم تر...

ادامه مطلب...