فکت گرافی- ۵ تا حقیقت درمورد زندگی

زندگی چیز پیچیده ای نیست، اما یه وقت هایی شرایط جوری میشه که اون رو خیلی پیچیده و هولناک میبینیم. واقعیت اینه که هر چقدر بیشتر به زندگی کردن دقت کنیم و اشتباهات اطرافیان، یا گذشته ی خودمون رو بررسی کنیم و ازشون درس بگیریم، آینده ای که پیش رو داریم برامون روشن تر و پر امیدتر میشه. ما براتون یه فکت گرافی تهیه کردیم، که 5 تا حقیقت که توی زندگی حتما به کارتون میاد رو یک جا جمع کرده...

ادامه مطلب...