قانون رفت و آمد

یه قانون ثابت و همیشگی برای رفت و آمد آدما و ماشینا وجود داره که شکستن این قانون بی‌برو برگرد می‌تونه از یه شهر منظم و مرتب یه دیوونه خونه واقعی بسازه. قانون حرکت از راست، قانون سفت و سخت حرکت آدماست. اون لطیفه رو شنیدید که یارو تو اتوبان می‌رونده و رادیوی ماشینش خبر می‌داده که یه راننده دیوانه داره خلاف جهت همه می‌رونه و اونم که با بدبختی ماشینا رو رد می‌کرده با خودش غر می‌زده که کجا یه ماشین؟ اینجا هزارتا ماشین دارن خلاف جهت می‌رونن و کسی جلودارشون نیست. شما که نمی‌خواهید نقش اون راننده رو تو...

ادامه مطلب...