نوروز رنگی – لبخند به اولین نشونه‌های بهار

بهار داره میاد و نشونه این فقط تقویم سال نیست که به آخرین برگاش رسیده. تو زندگی شلوغ شهری که بهار و زمستون روال زندگی‌مون رو چندان تغییری نمی‌ده، دیدن نشونه‌های سال نو یه کمی ظرافت لازم داره. اولین نشونه‌های بهار رو می‌شه پشت چراغ‌قرمز چهارراه‌ها دید. چند روزیه سر و کله "نوروزی‌خون" ها تو چهارراه‌ها پیدا شده. نوروزی‌خوانی یکی از سنت‌های قدیمی و موزیکال ایرانه که هنوز تو بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین شهرا هم می‌شه دیدش. نوروزخون‌ها با شخصیت شناخته شده حاجی‌فیروز، مرد سیه‌چرده‌ی سرخ‌پوش اولین نشونه‌های پایان سال و آغاز سال نو تو هستن.

ادامه مطلب...