یک رمان – اِما ، دخترک خیالباف

این بار می خواهیم یک رمان کلاسیک و جذاب بخونیم : اما، اثر جین آستین. اِما وود هاوس دختری زیبا و باهوش است که مادر خود را خیلی سال پیش از دست داده و از زمانی که خواهر بزرگترش هم ازدواج کرده خانم خانه شده. اِما به دلیل بی تجربگی از دنیای واقعی و این اعتقاد که من همیشه درست میگویم دست به اشتباهات بزرگی میزند از جمله اینکه با خود عهد میبندد که هیچگاه ازدواج نکند تا این که حسادت باعث میشود که دریابد تمام این مدت عاشق بوده است.

ادامه مطلب...