۵ تا توقعی که نباید از بقیه داشته باشی

ما آدم ها یادمون میره که کلید خوشحال بودن، پایین آوردن توقعاتمون از دیگرانه. خیلی مسئله ی ساده ای هست. وقتی چیزی رو در ذهن خودت بزرگ کنی و بعد بهش نرسی، خب میتونه باعث ناراحتیت بشه. اما چطوره که از اول دور یه سری انتظارها رو خط بکشیم، تا اگه اتفاق افتادن یا نیفتادن، حال و روزمون خوب و سرحال بمونه...

ادامه مطلب...