گام به گام تا تربیت کودک راستگو

ویلیام شکسپیر بزرگ می‌گوید: هیچ میراثی غنی‌تر از صداقت نیست. چه کسی را می‌شناسید که بگوید دروغ گفتن کار درستی است و آدم دروغگو هم آدم خوبی است. همه ما این را می‌دانیم که صداقت خوب است، اما صادق بودن خیلی هم آسان نیست. والدین باید بدانند که بهترین سن برای آموزش راستگویی به فرزندان همان سنین کودکی است. این آموزش ساده و گام به گام، شامل بهترین روش‌ها برای آموزش صداقت به کودکان است. الگوی بچه‌ها شوید والدین اولین معلم فرزندان خود هستند. بنابراین مانند یک الگوی خوب هرگز در مقابل فرزندان‌تان دروغ نگویید، حتی به شوخی.

ادامه مطلب...