از شرق تا غرب دور – تای چی

تایچی یا تایچی چوان، یکی از هنرهای رزمی سنتی چینی است که برای بهبود سلامتی، افزایش عمر و آرامش روحی انجام می‌شود. در این ورزش حرکات به نرمی اجرا می‌شوند و همین جریان آرام تایچی را در دسته هنرهای رزمی ملایم قرار داده است. تایچی برای هدایت درست انرژی حیاتی (چی) به وجود آمده است. به باور چینیان باستان، تقویت این نیرو موجب به دست آوردن سلامت جسمانی و تعادل روحی و همین طور قدرت بدنی می‌شود. این تقویت از طریق برقراری تعادل بین نیروهای دوگانه یین و ینگ انجام می شود. یین و ینگ در واقع به دو قطبی بودن...

ادامه مطلب...