کتابی درباره هستی و طریقت زندگی – تائو تِ چینگ

تائو تِ چینگ، اسم نوشته ای قدیمیه از یه فرزانه ی چینی که بیشتر از 2000 سال پیش کتابدار و تاریخ نگار یک امپراطوری بزرگ در چین بوده. این فرزانه که لقب "لائو تزو" رو به دست آورده بود، در این کتاب از طبیعت و هستی، و راه و رسم زندگی کردن حرف میزنه. به همین دلیل تائو ت چینگ رو کتاب فرزانگی هم می نامند.

ادامه مطلب...