نه کوچولو! نه

تو صف فروشگاه با سبدم ایستاده بودم. جلوتر از من یه خانم با دختربچه 8-9 ساله‌ش بود و داشت خریداش رو روی میز صندوقدار می‌چید. دختر شیرین و بامزه‌ش یه بسته پاستیل رو مدام از جلوی صندوقدار برمی‌داشت و تو خریدای مادرش می‌ذاشت و مادرش برمی‌داشت و تو قفسه جا می‌داد. اون زن بیشتر از 300 هزار تومن خرید کرده بود و حتما دلیل مهمی داشت که یه بسته پاستیل 500 تومنی رو برای بچه‌ش نمی‌خرید. آیا اون زن مادر بدی بود؟ اگه بچه‌ها رو دوست دارید، اگه مسئول تربیت بچه‌ای هستید که همه دنیا رو براش می‌خواهید و آرزو می‌کنید...

ادامه مطلب...