فکت گرافی – ۵ راه برای بهتر کردن دنیا

هر کسی میتونه سهم خودش رو برای بهتر کردن دنیا انجام بده. ما همه قطره های آب هستیم که دریای بزرگ انسانیت رو تشکیل میدیم. 5 تا پیشنهاد برای اینکه دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم:

ادامه مطلب...