هر روز بهتر شو

تو یه عقابی. عقابی که وسط دو تا کفه ترازو وایستاده. خوبیا و بدیات هر کدوم سوار یه کفه می‌شن و اونا رو بالا پایین می‌برن. هر عادت و اخلاق خوب و بد مثل یه وزنه عمل می‌کنه تا تعادل این ترازو گاهی به یه سمت، گاهی تو مرکز حفظ بشه. این عقاب طلایی وقتی می‌خنده که کف خوبی‌ها سنگین‌تره. می‌خوای تو چند ماه عقاب همیشه خندان ترازوی زندگی‌ات باشی و کفه خوبیات بچسبه به زمین؟ یه راه خوب واسه سنگین کردن کفه خوبیا، اضافه کردن وزنه‌های کوچولو و سبکه. مهم اینه که این کار هر روز انجام و تکرار بشه...

ادامه مطلب...