بهترین پدر دنیا و ایده ای که جهانی شد

تقویم بهترین پدر دنیا، یکی از ایده هایی است که ماه گذشته بر روی کیک استارتر قرار گرفت و برای عملی شدن نیاز به 1200 دلار داشت اما توانست 9281 دلار سرمایه توسط 263 نفر سرمایه گذار جذب کند. ایده مربوط به یک عکاس است که تصمیم دارد با مجموعه عکس هایی که از خودش و دخترش با موضوع "بهترین پدر دنیا" گرفته است، تقویم دیواری چاپ کند. Dave Engledow نقشه گنج اش را به به صورت زیر بیان کرده بود : ... 5 اکتبر 2012 آخرین مهلت جمع آوری سرمایه پروژه Dave بود و بعد از آن باید تا آخر...

ادامه مطلب...