استخدام برنامه نویس رنگی

شرکت نوشن پلکس، همکار استراتژیک رنگی رنگی در بخش تکنولوژی هست. این شرکت خیلی خیلی خوب، برای تکمیل تیم برنامه نویسی موبایل، نیاز به دو همکار جدید داره. با توجه به اینکه تمام پرسنل شرکت نوشن پلکس، آدم های رنگی هستند، تصمیم گرفتیم برای پیدا کردن همکارهای جدید، آگهی رو در رنگی رنگی منتشر کنیم :

ادامه مطلب...