پروژه ی تیم رنگی رنگی در استارتاپ ویکند

روز سوم استارتاپ ویکند شروع شده و تیم رنگی رنگی همچنان با قدرت پیش میره! :) ما داریم با تلاش برای اجرا کردن ایده ی سایتی برای پیدا کردن داوطلبانه کار می کنیم و در قسمت تحقیقاتی میخوایم کمی ازتون نظرسنجی کنیم. ازتون میخوایم خیلی کوتاه برای این پرسشنامه وقت بذارید و جوابهاش رو در قسمت کامنت ها بنویسید.

ادامه مطلب...