طالع رنگی – ۱ تا ۷ آبان

فروردین سعی کن نگاهی دوباره به فانتزی‌ها و خواسته‌هایی که مدت‌ها است مخفی‌شان می کنی بیاندازی. حوزه خصوصی ات را حفظ کن تا فرصتی بشه برای با خودت خلوت کردن. هر چقدر هم اطرافیانت خوب باشن و از بودنش لذت ببری و بهشون اعتماد داشته باشی،‌ گاهی لازم داری با خودت تنها بشی تا فراموش نکنی که بهترین دوست خودت، خودتی. اردیبهشت از سه شنبه خورشید به خانه هفتم تو که مشخص کننده روابط است خواهد رسید. این یک تغییر درخشان رو نوید می ده...

ادامه مطلب...