فکت گرافی - 4 باید اخلاقی در مورد کسب و کارهای نوپا - رنگی رنگی

فکت گرافی – ۴ باید اخلاقی در مورد کسب و کارهای نوپا

فکت گرافی – ۴ باید اخلاقی در مورد کسب و کارهای نوپا

یه آدم رنگی با خودش تصمیم میگیره رویاهاش رو واقعی کنه و با کمک خلاقیت و انگیزه کسب و کار خودش رو راه بندازه. این فرد در ابتدای راه تحت تاثیر فشار و استرس زیادی هست پس ما به عنوان آدم های رنگی باید تلاش کنیم تا با مهربونی ازشون حمایت کنیم و حس خوبی بهشون منتقل کنیم و برای ادامه ی مسیر بهشون انگیزه بدیم. این فکت گرافی به بایدهای اخلاقی در مورد کسب و کارهای نوپا پرداخته.

heart1

3

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...