زیبایی را آشپزی کنید - ماسک صورت توت فرنگی - رنگی رنگی

زیبایی را آشپزی کنید – ماسک صورت توت فرنگی

زیبایی را آشپزی کنید – ماسک صورت توت فرنگی

در تابستان پوست چرب تر میشود و منافذ آن هم بازتر میشوند و این باعث میشود پوست شما حالتی خسته به خود بگیرد. یک راه خوب برای جلوگیری از جوش زدن و پوستی با طراوت استفاده از این ماسک توت فرنگی تابستانی است.

ماسک-صورت-توت-فرنگی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...