5 جمله اثربخش برای این که نگاهتون به مشکلات رو تغییر بدین - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش برای این که نگاهتون به مشکلات رو تغییر بدین

۵ جمله اثربخش برای این که نگاهتون به مشکلات رو تغییر بدین

مسیر زندگی پر از پستی ها و بلندی هاست. اصلا تا زمانی که سختی های مسیر نباشن نمی تونیم از شیرینی رسیدن به هدفمون لذت ببریم. اما زمانی می تونیم از این مشکلات به عنوان یه فرصت برای یادگیری بیشتر و قوی تر شدن یاد کنیم که بدونیم چطوری نگاهمون رو بهشون عوض کنیم. طرز برخورد متفاوت آدم ها با سختی ها هست که باعث میشه قهرمان های زندگی خودشون باشن. رنگی رنگی جملات اثربخش از افراد سرشناسی رو براتون آورده که به تغییر نگاه و رفتارتون در برابر مشکلات کمک می کنن.

    1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...