12 آبان - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۲ آبان – صبحت بخیر و رنگی

۱۲ آبان – صبحت بخیر و رنگی

به ماه دوم پاییز زیبا رسیدیم، آبان، اوج بازی رنگ های این فصل دوست داشتنی هست. وقتی صبح زود از خونه بیرون میری نسیم خنک صبحگاهی بهت یاد آوری می کنه که یه روز پرتلاش دیگه شروع شده و این فرصت رو داری که یه قدم دیگه به رویاهات نزدیک تر بشی.

صبح پاییزی رو با لبخند آغاز کن، مسیر رسیدن به آرزو هات قراره پر از صدای خش خش برگ های پاییزی باشه.

 صبحت بخیر آدم رنگی جان، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. برای شاد بودن دنبال دلایل بزرگ نباش تو خودت یکی از این دلایل هستی.

30

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر





رنگی رنگی یعنی...