10 دی - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۰ دی – صبحت بخیر و رنگی

۱۰ دی – صبحت بخیر و رنگی

سلام زمستون . سلام سرما و برف و پتو و شال گردن :دی
حالا که طبیعت لباس سفیداشو پوشیده و گرمای زمین رو گذاشته به عهده ما، پس این ماه رو ماه دوستی نامگذاری میکنیم 🙂 دی ماه رو باید با محبت و دوستی گرم کنیم 🙂

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. یکی از بهترین آدمهای دنیا باش.

 

10

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...