4 آبان - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۴ آبان – صبحت بخیر و رنگی

۴ آبان – صبحت بخیر و رنگی
ماه خش خش برگا و خنکای هوا و آرامش شروع شده. این ماه میخواهیم تلاش کنیم قدم های کوچیکی برداریم برای رسیدن به خواسته هامون. یادتون باشه یک موفقیت بزرگ نتیجه یک عالمه اتفاق و کار کوچیکه.
یه صبح دل انگیز پاییزی بهت سلام میکنه. پس چشمهات رو باز کن، به خورشید پاییزی سلام کن و برای یه روز مفید و پر انرژی تلاش کن.
صبحت بخیر آدم رنگی جان، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن تو لایق بهترین هایی پس یک روز عالی برای خودت بساز.
Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...