21 دی - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۲۱ دی – صبحت بخیر و رنگی

۲۱ دی – صبحت بخیر و رنگی

سلام زمستون . سلام سرما و برف و پتو و شال گردن :دی

حالا که طبیعت لباس سفیداشو پوشیده و گرمای زمین رو گذاشته به عهده ما، پس این ماه رو ماه دوستی نامگذاری میکنیم 🙂 دی ماه رو باید با محبت و دوستی گرم کنیم 🙂

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. ممکن هست زیبایی ظاهر به مرور زمان کم رنگ بشه اما زیبایی درون اگر بهش توجه بشه روز به روز بیشتر میشه.

21

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...