17 دی - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۷ دی – صبحت بخیر و رنگی

۱۷ دی – صبحت بخیر و رنگی

سلام زمستون . سلام سرما و برف و پتو و شال گردن :دی

حالا که طبیعت لباس سفیداشو پوشیده و گرمای زمین رو گذاشته به عهده ما، پس این ماه رو ماه دوستی نامگذاری میکنیم 🙂 دی ماه رو باید با محبت و دوستی گرم کنیم 🙂

صبحت بخیر ، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. برای خوشحال بودن نیازی نیست به دو دست ها نگاه کنی ، اون رو میتونی خیلی راحت در اطرافت ببینی.

17

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...