13 فروردین - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۳ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

۱۳ فروردین – صبحت بخیر و رنگی

سال جدید و بهار و گل های شکوفه زده روی درخت ها….از این بهتر نمیشه! امسال رو خودت نامگذاری کن! سال کار و تلاش، سال استراحت و آرامش، سال ماجراجویی و سفر….هرچی که خودت دوست داری! از همین اول میخوایم مثل یک آدم رنگی رفتار کنیم! یک آدم رنگی میدونه هر چی که بخواد به دست میاره. پس صبح که از خواب پامیشی و چشمت به آفتاب دلنواز میفته، برای خودت تصور کن دوست داری کجا باشی، چه کاری انجام بدی، چه حسی داشته باشی…تصمیمت رو بگیر که جز به چیزهای خوب فکر نکنی، و جز خوبی بر زبون نیاری! بگذار هر چی انرژی خوب هست، امروز مال تو باشه!

صبحت بخیر آدم رنگی جان، این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم.حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. با هر قدمی که بر میداری به اهدافت نزدیک تر میشی، پس از تلاش دست بر ندار.

13

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

دیدگاه‌ها

  1. زیبا
    ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

    چه قد به حال من میومد
    ممنون رنگی رنگی ؛)ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...