29 مهر - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۲۹ مهر – صبحت بخیر و رنگی

۲۹ مهر – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی جان ، فصل رنگی رنگی سال شروع شده…بوی کار، درس و تلاش برای ساختن نیمه دوم سال میرسه. همه انرژی ای که از یه تابستون خوب و هیجان انگیز گرفتی رو میخوای بذاری برای تمرکز بیشتر روی اهداف و آرزوهت. یه صبح دل انگیز پاییزی بهت سلام میکنه. پس چشمهات رو باز کن، به خورشید پاییزی سلام کن و برای یه روز مفید و پر انرژی تلاش کن.​

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب .همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن. زمانی رو که برای ناراحتی و افسوس گذشته میگذرونی لحظه های زندگیت هستن که به هدر میرن.

29

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...