2 آبان - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۲ آبان – صبحت بخیر و رنگی

۲ آبان – صبحت بخیر و رنگی

ماه خش خش برگا و خنکای هوا و آرامش شروع شده. این ماه میخواهیم تلاش کنیم قدم های کوچیکی برداریم برای رسیدن به خواسته هامون. یادتون باشه یک موفقیت بزرگ نتیجه یک عالمه اتفاق و کار کوچیکه.

یه صبح دل انگیز پاییزی بهت سلام میکنه. پس چشمهات رو باز کن، به خورشید پاییزی سلام کن و برای یه روز مفید و پر انرژی تلاش کن.​

این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیان‌ات منتقل کن! لبخند بزن اینجوری هم خودت حس بهتری داری هم اطرافیان‌ات.

2-1

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...