مطالعه گروهی شعر زیبا – روز 8 - رنگی رنگی

مطالعه گروهی شعر زیبا – روز ۸

مطالعه گروهی شعر زیبا – روز ۸

رنگی رنگی یک سبک زندگیه که توش معتقدیم اتفاقات خوب رو باید ساخت. خودشون پا ندارن که بیان و به همین جهت یک آدم رنگی جزئیات خوب برای زندگی اش می سازه.

حالا رنگی رنگی داره به آدم های رنگی کمک میکنه عادت مطالعه رو به زندگی هاشون اضافه کنن و پروژه مطالعه گروهی عنوان این تلاش است.

ما در این بخش تصمیم داریم به مدت یک ماه هر روز یک شعر زیبا و کوتاه بذاریم اینجا تا با خوندنش شبتون لطیف تر بشه 🙂

8

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...