خبر خوب امروز - چهارشنبه 24 شهریور - رنگی رنگی

خبر خوب امروز – چهارشنبه ۲۴ شهریور

خبر خوب امروز – چهارشنبه ۲۴ شهریور

گسترش خبرهای خوب، به معنی پخش کردن حال خوبه! ما اینجا هرروز یک گزارش خوشحال کننده رو برات میاریم تا هم با خوندنش پر از امید و انگیزه بشی و هم‌اینکه با فرستادنش برای بقیه، در ادامه پیدا کردن این حال خوش سهیم باشی! خیالت راحت، دنیا هنوز پر از خبرهای شاده!

محققان دانشگاه فنی استانبول، تونستن فناوری جدیدی رو ایجاد کنن که می‌تونه از حرکت ماشین‌ها، انرژی پاک تولید کنه. این مهندسین، توربین‌هایی رو ساختن که در بزرگراه‌ها قرار می‌گیرن و همزمان با جذب انرژی خورشید در طول روز، از جریان‌های هوای ایجاد شده از طریق عبور ماشین‌ها، یک کیلو وات انرژی در هر ساعت تولید می‌کنن.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...