چارت رنگی - آیا تسلیم صدای منتقد درونت میشی؟ - رنگی رنگی

چارت رنگی – آیا تسلیم صدای منتقد درونت میشی؟

چارت رنگی – آیا تسلیم صدای منتقد درونت میشی؟

میدونستی ما یک منتقد درون داریم؟ بخشی از وجودمون که سعی میکنه تمام ویژگی های مثبتمون رو نادیده بگیره و به جاش نقاط ضعف رو بزرگنمایی کنه. اگر نتونیم به خوبی با این منتقد رو به رو بشیم، میتونه اعتماد به نفس ما رو کاهش بده و باعث بشه خودمون رو خیلی دست کم بگیریم. این چارت رنگی برای چنین شرایطی طراحی شده تا بهت کمک کنه باهاش درست برخورد کنی. 

heart3

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...