نقاشی اسکرپ بوکی - قهرمان اسب دریایی کشیدن باشیم - رنگی رنگی

نقاشی اسکرپ بوکی – قهرمان اسب دریایی کشیدن باشیم

نقاشی اسکرپ بوکی – قهرمان اسب دریایی کشیدن باشیم

اسکرپ بوک ها دنیای رنگارنگ جذابی هستن. اگر اسکرپ بوکی راجع به اهدافمون بسازیم، تجسم اون ها رو راحت تر می کنه و بهمون انگیزه میده. اگر در مورد خاطراتمون باشه به یاد آوری تمام لحظه های خوشی که گذروندیم کمک می کنه و میتونه موضوعات دیگه ی رو هم در بر بگیره.

اما یکی از عواملی که اسکرپ بوک ها رو خاص و دوست داشتنی می کنه، نقاشی های اسکرپ بوکی هست. این نقاشی های ساده و دوست داشتنی فضای رنگی رنگی ای به اسکرپ بوک ما میدن و میتونیم با هنرمون اون ها رو خوشگل سازی کنیم.

اگر شما هم دوست دارین از این نقاشی ها بکشین، رنگی رنگی کلی ایده براتون داره. امروز هم می خوایم کلی نقاشی با موضوع اسب دریایی رو یاد بگیریم.

0ec8f23728718303b8e757e705d3efe9 02c941f57f42680854ea2d72494103a3 2f0fcecb6e5c5f704e40b8813a1192af 3a8cffd24c0ecb6327f3f0da19b4a0eb 3abfc2a18e7fe273cd6db471a0a617a5 5bb11f379bb4961a5713a56bc3cc49f9 6a63623c99a65c10125f9beab4fb13e2 6deb910502407ae36f395b26656770e8 8bc0b089605a260874fbe88908e16131 12b3101d67366e41fba7dc1dd49172c2 34f0e42f234069844e5eabed7d6ad150

Seahorse Stencil

Seahorse Stencil

43d20ac01cb87f92482e48fb0f489506 57bcb786a5236050ba966b776fb06bde 66b47770d0dd501d3d5cf373f747efc7 5677e53265a7ae766d4c50f10b6055cd 05966db4e7e6ef4e1cca1420880437dc 14259aa1b46481f6a81ad375d1929f0f 18633af1c1b6bdc27a30285605b7816e 34625adafb9ea144bd9fc29ad6167b88 80692bf5ab4f1b6216ac9aa1b815e448 83877f27e98757b83a001701562166ea380812d65bbcac495b402c5a4c7551e718021204dfb4d4a71212a1de4f986c2c a4b61bc6ee7411ae075189be1c004d5d b629f566a81f86cfb11e85be6c1bbf78be13b00eb8fea710b48adf6107b48988c0f52fba0165c0b0542a5ca421a87dca c5b1fe4c9b5a6c8e716a9bd65c497d1e c7c0347b1d524a94ccb107562a704363c9bb5cbbeee589a59ee4821756d1f702 c791a2d6a5a00bba37eef16f9f0d3676 c97959f904360415f38b50f9e185e4fd cc3d1822d06d7ebcefbc200b3f552bb3 ce238f8185bf1352773398fe82dda0eb cfa0af0d0c0307fa4d584080ec8bbaa8 d0096ffe8f5dc32eafd6ba17af5474d5 d462235d5768330c3df50b3d9a93a4a8 e4d1919467e37582bf37d8b1dbc0b647 e736c596a07a0b110665b59c58963ad5ea6562a2c503529a270545ff6892a353ec70c973eb04b58686cdcc08cc81e3f5f6a1edd9999850d8342c7f1b80b48aa7f247013ff343b67ae6faa9cf4efd605b

ffe6c032af5b3f91ec0893ba85ad0a5d

 

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...