هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم - 2 شهریور - رنگی رنگی

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲ شهریور

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۲ شهریور

ما آدم های رنگی وظیفه ی مهمی داریم. وظیفه داریم با کمک هم دنیای رنگی تری بسازیم. برای اینکار باید پر انرژی باشیم، پر از حس خوب و بتونیم این حال خوب و مثبت رو به اطرافیانمون هم انتقال بدیم. موضوع مهم اینه  که باید برای تحقق همچین رویای زیبایی سلامت روحی و جسمی مون رو تضمین کنیم و در واقع یک زندگی سالم داشته باشیم، تا با قدرت ادامه بدیم و موثر باشیم.

برای همین در بخش سلامتی ، نکاتی رو بهتون یادآوری  می کنیم که توجه و عمل به اونها می تونه از ما آدم های رنگی سالم تر و شاد تری بسازه.

نکته ی سلامت ذهنی :

2-1

منبع

نکته ی سلامت جسمی:

2-2

منبع

 

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...