هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم - 16 بهمن - رنگی رنگی

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۶ بهمن

هر روز یک قدم به سمت زندگی سالم – ۱۶ بهمن

آدم رنگی، سلامتی تو خیلی مهمه. یه جسم سالم مسیر رسیدن به رویاهات رو ساده تر می کنه و یک ذهن شاد برای شروع این مسیر بهت انگیزه میده. اینطوری یه آدم رنگی و شاد هستی که با قدرت برای رسیدن به رویاهاش قدم برمیداره دنیای رنگی تری رو میسازه. رنگی رنگی هم برای همین نکاتی رو در مورد سلامتی روحی و جسمی بهت یادآوری می کنه تا سبک زندگی سالم تری داشته باشی.

نکته سلامتی ذهنی:

16-1

منبع

نکته سلامتی جسمی:

16-2

منبع

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...