زیبایی را آشپزی کنید - ماسک گل سرخ متعادل کننده پوست - رنگی رنگی

زیبایی را آشپزی کنید – ماسک گل سرخ متعادل کننده پوست

زیبایی را آشپزی کنید – ماسک گل سرخ متعادل کننده پوست

بسیاری از افراد پوست های ترکیبی دارند ، یعنی منطقه T (بینی و پیشانی) صورت چرب و برخی مناطق صورت مانند گونه ها پوست خشک تری دارد. این ماسک صورت گل سرخ برای متعادل سازی مناطق چرب و خشک صورت مناسب است.

ماسک-گل-سرخ-برای-پوست-های-ترکیبی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

دیدگاه‌ها

  1. Kiana
    ۲۶ دی ۱۳۹۵

    براى از بین بردن جوش خاى صورتم چه ماسک یا چیز دیگرى پیشنهاد مى کنى رنگى رنگى ?



ارسال نظر





رنگی رنگی یعنی...