25 کاردستی خلاقانه که با استفاده از طناب های کنفی ساخته میشن - رنگی رنگی

۲۵ کاردستی خلاقانه که با استفاده از طناب های کنفی ساخته میشن

۲۵ کاردستی خلاقانه که با استفاده از طناب های کنفی ساخته میشن

یه آدم رنگی ساختن رو به خریدن ترجیح میده. خیلی جالب میشه اگر در دکوراسیون اتاقمون از کاردستی هایی استفاده کنیم که با هنر خودمون درست کردیم و براش کلی وقت و علاقه صرف کردیم. امروز با این عکس های رنگی کلی ایده براتون آوردیم که با استفاده از طناب های کنفی، کاردستی های جذاب درست کنین و برای چیدمان خونه ازشون استفاده کنین.

0ca381cbdf4b444ab0cd07931baf4367

0d4752042aaae2d8f3436bc169c23f6a

1fafbdd83c19f833e20ebfc9448dd78a

5c42e5102bf3dcc616335c50bbdf8b47

6da6bedc6805dc9890dc6cbe96f5277b 7b33f90b72713d11b6085d5c97dfc237

7e025adf6aa5e92e9312b2b48a9a5547

8dd56cfa32e7356d65f421e26e956bb4 8e55026c21e3e754a36d601921877631 39bec037a81fec4b0ef766e9eac2758b 42ea3669b9794165067f06a7cf2d45ff 60f0cfb7b456918aa9348214fca5dafe 67b247f067855a91c27acf6c8c1caa81 67c01a04dc553b9ce51463774f1ccc4d 67c9d5abaa1cd4bf07d98a24aa023793 85b7826dcc72322c5b0921e1b444061a

423e1b5768c8dd11d21859e51d453e9a

0633ac99fc1d3a1439b7f9dc2a746a62 3848cf5144163c094df3cdf26d7c9f32 46416c70f5b482c964d286f55d13c6ad a286a7441a810bb35d55ce9c203c3471 ad4cde1a8410fe23abef9e0fecf26c09 b7bda12a086947053dddbb4640e0c251 b9edc166cb17cee3fe413c46fbf96b43 b396e7fd0649658a60420bb889be4627

f91ae8a90fb84e95c2582f334f09e782 fc85035089032d369d30995dff334499

 

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...