5 جمله اثربخش در مورد احترام - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش در مورد احترام

۵ جمله اثربخش در مورد احترام

یک آدم رنگی می دونه که اگر دوست داره بقیه رفتار خوبی باهاش داشته باشن، اول از همه خودش باید خوش رفتار باشه. فرقی نمی کنه که در مقابل ما جمع خونواده، دوستان یا حتی افراد غریبه باشن، اگر دوست داریم که باهامون با احترام رفتار بشه خودمون باید بهشون احترام بذاریم و خوب برخورد کنیم. اینجا هم جملاتی از افراد سرشناس رو آوردیم که اهمیت این موضوع رو بهمون یادآوری می کنن.

   1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...