25 ایده رنگی برای ساخت آویز آینه ماشین - رنگی رنگی

۲۵ ایده رنگی برای ساخت آویز آینه ماشین

۲۵ ایده رنگی برای ساخت آویز آینه ماشین

شاید دیده باشین که خیلی ها برای آینه ی ماشین از آویزهای آماده در بازار استفاده می کنن. یا شاید خودتون هم یکی از این آویز ها داشته باشین. اما یادتون نره آدم های رنگی ساختن رو به آماده خریدن ترجیح میدن. پس از این عکس های رنگی که براتون آوردیم کمک بگیرین و برای ساختن یک آویز آینه ی دست ساز آماده بشین. راستی این کاردستی کوچیک می تونه پیشنهاد مناسبی برای یک هدیه ی ساده باشه.

0bf4b61dca0f4909ea3a5fec3e43ddec

02f5fee2ffb113f3779444996facdff8

3c570c8c2b471217814136bab8dc7cad 6fde7cc8606a734ccfa7fdb1d3aa2ba7 8d14dedbbfae1b81b120b81f896a6c8c 36dc0fe9c7b3060b3f0cd67c25fb8e01 43addeddacc7fe81d51b5132be407601

414ec4e536afb3b681863b147afd45ee

914e2c39f82d1a229640b2c06ded103d 1504cc4e2247d7b34dd2087c26666cc6 4552b10042e7f03738df0d239e059500 9234fbb74ca95c31a91b158ce21c7151 21942dd2b6ca5c18e7298557517b35a1 68265c5b96d2cab3dba379ee042eca7d 395011da4cd770b73d27d419a6496f43 bc16b2ea71bced6109ec70158850e7d0 c0b9312c7b9f06e1cb903b18336368cc c91af12f103d48e6085f8659f33c5c17 cebcf907c474a8a5ddec74729e0d1b12 cf235fd99cdaab19a1476bb77500bc22d20ea1eabbc334c42fe7a9cc2cc76a52 e6b5bc68b6b14a4c7521d01c9918fe86 e7af12cca11eb77f7cfa5d4859d92434 ead131e59754eb487434ffffcfb6f7df

f40445a2acbb868e475c3aee9be42628

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...