6 جمله اثربخش برای تابوندن نور امید به روزهای ابری زندگی - رنگی رنگی

۶ جمله اثربخش برای تابوندن نور امید به روزهای ابری زندگی

۶ جمله اثربخش برای تابوندن نور امید به روزهای ابری زندگی

یک آدم رنگی از حال و هوای خودش مراقبت می کنه. روز های ابری و سخت در زندگی هر آدمی پیش میان اما مهم این هست که در این مواقع حواسمون به خودمون باشه و ناامیدی رو به دلمون راه ندیم. با امید و انگیزه به خودمون حس خوب بدیم و مطمئن باشیم که توانایی گذر از این شرایط سخت رو داریم. اینجا چندتا نقل قول از افراد سرشناس رو براتون جمع آوری کردیم تا در این زمینه بهتون کمک کنن.

    1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...