5 جمله اثربخش برای اینکه کار امروز رو به فردا موکول نکنین - رنگی رنگی

۵ جمله اثربخش برای اینکه کار امروز رو به فردا موکول نکنین

۵ جمله اثربخش برای اینکه کار امروز رو به فردا موکول نکنین

اینکه کارها رو به روز های بعد موکول کنیم فقط از انرژی و انگیزه مون برای اون کار کم میکنه و کارهای مختلف رو روی هم انباشه میکنه. از طرفی هم مشغله ی فکری که راجع به زمان انجام دادنشون دارین ازتون انرژی میگیره و جایی در گوشه ی ذهنتون، به خاطر کم کاری ای که داشتین اذیتتون می کنه. این نقل قول ها از افراد سرشناس میتونن شما رو تشویق کنن که کار امروز رو به فردا نندازین.

   1

21

2

22

3

23

4

24

5

25

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...