21 ایده خلاقانه برای ساخت کاردستی با چوب بستنی - رنگی رنگی

۲۱ ایده خلاقانه برای ساخت کاردستی با چوب بستنی

۲۱ ایده خلاقانه برای ساخت کاردستی با چوب بستنی

وقتی میگیم دنیای خلاقیت انتهایی نداره، به این معنی هست که گاهی با وسایلی که فکرش رو هم نمی کنیم میتونیم کاردستی های هیجان انگیزی بسازیم و روزمون رو رنگی تر کنیم. کافیه هنرمند درونمون رو بیدار کنیم و به وسایل اطرافمون نگاه خلاقانه تری داشته باشیم. این بار بستنی چوبی خوردین، چوب هاش رو نگه دارین. چون ما کلی عکس جالب براتون آوردیم که با کمکشون یاد میگیرین چطوری با چوب بستنی کاردستی های هیجان انگیز درست کنین.

3d1812401a63e0011ba490ec33a76d7a 3e38289ff8b4350c3c9aeb9192a1e8fa 7f36e2a1f061374d4010d8b704751e3f 12e7f3aa183a370389072c08dc95a7a3 257a57a19992152eef4cac6629394dbc 308cde6840c984befab2d5b76d574168 657bf53a6618e275fa2d8120d8a9fede 872ce3b99eb81cf0e2ad115f9db593b6 3777a214bfa54ec8b3b89448b3ccb4ca 6372b375ada193aaaa33a94e39282bee6426a03449ee8172cb1f86ff66323c25

7557c9a8671a6d6ee80f17e53917f466

263519ce09c9eef078a6d6e2ee3fcd6d a62b34207d8ead1dc9361baf7bfdfc94 b01b6565f7cd1e7a389294891535e71eb4f5f35cde8b1eb576dc6282b759abd1 b338c21e80827d0e049501a1d1f5c682 dc0c79fc0760c8e8b99ad9a72a9c4956 e1b3c18400eaadc3e2e57fdcba26d217 e0161f66ff5c06861eb2c04e27cb7201

eea598d00c6197d84f47983cfbe02171

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...