مطالعه گروهی با رنگی رنگی - شعر لیلا طیبی (رها) - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر لیلا طیبی (رها)

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر لیلا طیبی (رها)

بهاری ترین ماه سال، پر از زیبایی های کوچیک و بزرگه که میتونن به روز ما رنگ و شادی ببخشن. تو چنین روزهایی خوب میشه اگر یکی دو ساعتی برای خودمون وقت بذاریم و دور از تمام خبرها و اتفاقات دنیا، یک شعر دلچسب بخونیم در حالی که یک فنجون چای تازه دم هم کنار دستمون هست.

رنگی رنگی دوست داره تو این حال خوب همراهتون باشه. برای همین هم شعرهایی از شاعران مختلف برای شما آماده میکنیم تا هم از خوندنشون لذت ببرین و هم به سراغ آثار دیگه هنرمند برین. امروز هم باهم شعری از لیلا طیبی (رها) رو میخونیم.

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...