16 اردیبهشت - صبحت بخیر و رنگی - رنگی رنگی

۱۶ اردیبهشت – صبحت بخیر و رنگی

۱۶ اردیبهشت – صبحت بخیر و رنگی

صبحت بخیر آدم رنگی، تو ماه دوم بهاریم و صبح ها با نسیم خوش و عطر دلچسب اردیبهشت روزمون رو شروع می کنیم. لبخند مردم شهرمون پررنگ تر شده و نو شدن و تازگی از شاخه و برگ درخت ها بهمون انگیزه میده.

امروز یک فرصت تازه هست تا قدم دیگه ای به سمت هدفت برداری، حتی اگر منتظر فرصت مناسبی برای شروع میگشتی، امروز وقتشه. پس دست به کار شو و قدم بذار تو مسیر هیجان انگیز و پر ماجرای رسیدن به رویاها.

 این هدیه امروز ماست تا تو رو برای یه روز خوب همراهی کنیم. حسی که از این تصویر گرفتی رو تا شب همراه خودت نگه دار و به اطرافیانت منتقل کن. هرروز پر از جزییات خوشحال کننده ست.

16

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...