زیبایی را آشپزی کنید - نرم کننده پوست صورت پرتقالی - رنگی رنگی

زیبایی را آشپزی کنید – نرم کننده پوست صورت پرتقالی

زیبایی را آشپزی کنید – نرم کننده پوست صورت پرتقالی

یکی مشکلات پوستی در زمستان خشکی آن است، این نرم کننده خانگی میتواند رطوبت و درخشندگی را با استفاده از مواد کاملا طبیعی و غیر شیمیایی به پوست شما برگرداند. باقی مانده این ماسک را هم میتوانید در یک ظرف در داد درون یخچال نگهداری کنید تا بعدا از آن استفاده کنید.

ماسک-نرم-کننده-پوست-صورت-پرتقالی

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...