مطالعه گروهی شعر نزار قبانی - روز نهم - رنگی رنگی

مطالعه گروهی شعر نزار قبانی – روز نهم

مطالعه گروهی شعر نزار قبانی –  روز نهم

نزار قبانی شاعر شعرهای عاشقانه و یکی از معروف ترین شعرای جهان عرب هست. متولد دمشق هست و در ۷۵ سالگی در لندن درگذشته است.

h2-

شعرهای او سرشار از حس زیبای عاشقانه و زیباست. به عقیده او عشق در دنیای اعراب مانند یک اسیر بوده که با شعرهایش قصد آزادی آن را داشته ، یکی از دلایل این شعرها خواهر او بود که زمانی که نزار ۱۵ سال داشته به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری خودکشی کرد و او تصمیم گرفت با شعرهایش با دلایل اجتماعی که مسبب مرگ خواهرش شده بودند بجنگد.

h2-

ما در رنگی رنگی تصمیم گرفتیم در ۱۰ روز ، ۱۰ اثر عاشقانه و زیبای این شاعر رو با شما به اشتراک ذاریم.

h2-

شعر امروز :

9

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...