مطالعه گروهی شعر نزار قبانی - روز دوم - رنگی رنگی

مطالعه گروهی شعر نزار قبانی – روز دوم

مطالعه گروهی شعر نزار قبانی –  روز دوم

نزار قبانی شاعر شعرهای عاشقانه و یکی از معروف ترین شعرای جهان عرب هست. متولد دمشق هست و در ۷۵ سالگی در لندن درگذشت.

h2-

شعرهای او سرشار از حس عاشقانه و زیباست. به عقیده او عشق در دنیای اعراب مانند یک اسیر بوده که با شعرهایش قصد آزادی آن را داشته ، یکی از دلایل این شعرها خواهرش بود که زمانی که نزار ۱۵ سال داشت به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری خودکشی کرد و او تصمیم گرفت با شعرهایش با دلایل اجتماعی که مسبب مرگ خواهرش شده بودند بجنگد.

h2-

ما در رنگی رنگی تصمیم گرفتیم در ۱۰ روز ، ۱۰ اثر عاشقانه و زیبای این شاعر رو با شما به اشتراک ذاریم.

h2-

شعر امروز :

2

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...