مطالعه گروهی شعر ناظم حکمت - روز هشتم - رنگی رنگی

مطالعه گروهی شعر ناظم حکمت – روز هشتم

مطالعه گروهی شعر ناظم حکمت – روز هشتم

ناظم حکمت شاعر ترکیه ای آزادی خواهی است که شعرهای او به سادگی و روان بودن معروف است.

او در شهری به نام سالونیکا (یونان کنونی) که در آن زمان جز امپراتوری عثمانی بود متولد شد.در طول زندگی اش بارها به زندان افتاد و در آخر به روسیه فرار کرد و در مسکو درگذشت.

h2-

ناظم برای سرودن اشعارش دقت زیادی به فرهنگ ترکی میکرد و در این بین از شعرهای “عاشیق” ها الهام زیادی میگرفت. عاشیق ها نوازندگان سیاری در اقوام ترک هستند که بداهه خوانی میکنند.

h2-

آثار این شاعر به ۳۰ زبان مختلف ترجمه شده و ما در رنگی رنگی ۱۰ شعر زیبای این شاعر رو در ۱۰ روز با شما به اشتراک میذاریم.

h2-

8

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...