مطالعه گروهی با رنگی رنگی - شعر مارسلیوس مارتینایتیس - رنگی رنگی

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر مارسلیوس مارتینایتیس

مطالعه گروهی با رنگی رنگی – شعر مارسلیوس مارتینایتیس

شعرها دنیای لطیف و زیبایی رو برامون به وجود میارن، همین که یک عصر خوب برای خودمون تدارک ببینیم و یک لیوان نوشیدنی گرم و موزیک ملایم آماده کنیم و چند صفحه با صدای بلند شعر بخونیم، تا مدت ها حال خوب در خودمون به وجود آوردیم. رنگی رنگی هم براتون تعدادی شعر قشنگ از شاعران خوب جمع کرده تا مطمئن بشه حسابی از ساعاتتون لذت میبرین.

امروز هم براتون شعری از مارسلیوس مارتینایتیس آوردیم تا بخونین.

22

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

ارسال نظر

رنگی رنگی یعنی...